Les Actualités du CDBF

M. THIANA Erick Christophe succède à M. RAZAFINDRAKOTO Julien au poste de Directeur Général du CDBF

La cérémonie de passation de service s’est tenue ce lundi 02 décembre 2019 dans les locaux du CDBF entre l’ancien ...
Lire La Suite

Bonne gouvernance financière : Le Ministère de la Sécurité Publique s’informe

« Nous disposons d’une entité nommée « Inspection Générale de la Police Nationale ». Elle a non seulement pour mission de contrôler les ...
Lire La Suite

Fanjakana tsara tantana : mahaliana ny vahoaka Malagasy

Feno hipoka ny efitrano lehiben’ny Carlton Madagascar ny Alakamisy 10 oktobra 2019 lasa teo nandritra ny andro niresahana manokana ny ...
Lire La Suite

“Andro natokana ho an’ny fanjakana tsara tantana amin’ny lafiny ara-bola”, 10 oktobra 2019, Carlton Madagascar KABARIN’ATOA TALE JENERALIN’NY CDBF

Tompokolahy sy Tompokovavy, Ny voalohan-teny dia mamerina ny fiarahabana antsika rehetra tonga manatrika izao fotoana izao. Koa dia manolotra ny ...
Lire La Suite

Maherin’ny 27 miliara ariary ny fampiasam-bolam-panjakana nahitana fahadisoampitanana

Araka ny fanambarana izay nataon’Andriamatoa Julien RAZAFINDRAKOTO, Tale Jeneralin’ny Conseil de Discipline Budgtaire et Financière (CDBF), dia mitentina 27 miliara ...
Lire La Suite

Tokony hihena ny goragora eo amin’ny fitantanambolam-panjakana.

Nihaona tamin’ireo tomponandraikitra teo anivon’ny Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisandavitra ary ny Fampiroboroboana ny Haitao Ara-kajy Mirindra ny ekipan’ny CDBF ...
Lire La Suite

Bonne gouvernance financière : le Ministère de la Justice et le CDBF main dans la main

« Constituant une priorité gouvernementale, le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière apportera sa contribution dans la réalisation de la ...
Lire La Suite

L’expansion de la pratique du « fametrahana kely » est un fléau sévissant dans le marché public

Le Général de Division Andrianarivo RABEHAJASOA, Coordonnateur Général des Actions Stratégiques au sein du Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de ...
Lire La Suite

Fositra manimba ny tsenam-panjakana ny « fametrahana kely »

Ny Mpandrindra Ankapoben’ny Raharaha Stratejika eo anivon’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Andrianarivo RABEHAJASOA dia nanasongadina ireo fahazaran-dratsy eo ...
Lire La Suite
Loading...

Republique de Madagascar

__________________

GOUVERNEMENT

__________________

Conseil de Discipline 
Budgétaire et Financière

« Pour une bonne gouvernance financière »

_________________